Gå på opdagelse på egen hånd

Gå en tur rundt i Viborg på egen hånd, se nogle af byens seværdigheder, historiske steder og skønne parker. Rigtig god fornøjelse

Skovgaard Museet
Bygningen har tidligere huset byens rådhus. Det er opført i barokstil i 1728 af den tyske bygmester Claus Stallknecht. Skovgaard Museet har haft til huse i bygningen siden 1980. I kælderen under museet er der på gæstetoiletterne spor efter husets fortid som arrest. I muren sidder der stadig ringe, som fangerne var lænket til. Lænkerne var nødvendige. Ellers stak fangerne af. Der var ingen vagter, og bygningen var ikke sikret.

Viborg Domkirke
Den nuværende kirke er fra 1876. Rundt om kirken kan man i plænen se markeringer af tilbygninger til den middelalderlige udgave af domkirken. Prøv at se, om du kan finde alle fire. Viborg har haft en domkirke siden 1060. Den nuværende kirke stod færdig i 1876 og er opført i romansk stil. Krypten under koret fra 1130’erne er stadig bevaret. Kirken er berømt for Joakim Skovgaards udsmykning

Latinerhaven
Haven er en brandtomt efter den store bybrand i 1726. Haven har sit navn, fordi Latinskolen i Sct. Mogens Gade 1 overtog grunden og anlagde nyttehaver for skolens lærere. Den nuværende have er anlagt af tidligere stadsgartner Rasmus Brostrøm, Søren Brostrøms oldefar. Haven ligger i dag som et bynært åndehul. To personer er hædret her. Prøv at se om du kan finde busten af forfatteren St. St. Blicher og mindepladen for ornitologen H.C.C. Mortensen også kendt som Fugle-Mortensen.

Hjultorvet
I middelalderen lå Sct. Mathias Kirke og Kirkegård på denne plads. Kort efter reformationen blev pladsen udlagt til torv. Navnet henviser til, at det i gammel tid var handlende fra oplandet der kørte deres vogne ind på torvet, når der var markedsdag. Den store granitskulptur, der fylder det meste af torvet, markerer den gamle Sct. Mathias Kirke. Det kan man godt forestille sig, hvis man kigger efter. Under arbejdet viste arkæologiske udgravninger dog, at den rigtige kirkes placering ikke ligger helt samme sted på torvet. Skulpturen skulle altså have været placeret anderledes.

Nytorv
Her lå i middelalderen Sct. Hans Kirke. Her holdt Hans Tausen i 1527 de første offentlige lutherske prædikener i Danmark. Nytorv var i 17-1900-tallet byens store markedsplads og er i dag centrum
for de store byfester Snapsting og Jul i Viborg. Sct. Kjelds brønd på torvet har ikke noget med den middelalderlige helgen Sct. Kjeld at gøre. Den blev skænket af stiftamtmand Howard Grøn og hans hustru ved deres sølvbryllup i 1914. To år tidligere havde parret også skænket
byen Amtmandens bro ved Sønder Mølle.

Hans Tausens Minde
Mindet er etableret, hvor Gråbrødre Klosterkirke stod indtil 1830. Hans Tausen prædikede i kirken, da Viborg i 1529 blev reformeret, syv år før Christian 3. reformerede Danmark i 1536. Den markante Hans Tausen-skulptur er lavet af Bjørn Nørgaard i 2004. Bøgehækken markerer omridset af den tidligere Gråbrødre Klosterkirke. Lige vest for kirken kan man i den gule mur se en rød sten, der forestiller Jesus på korset. Her er et eksempel på, at byens mange nedrevne kirker lever videre rundt om i andre bygninger.

Karnapgården
Én af byens ældste bygninger. Den er påbegyndt i 1640’erne, og her kan man tydeligt se, at der er genbrug af de mange kirker, der var i Viborg i middelalderen. Gå ind gennem porten og kig. Der er mange kvadersten og nogle romanske relieffer fra kirkerne. Genbrug og bæredygtighed er gammel vin på nye flasker.

Navnløs
Navnløs er én af de smalleste ga der i byen. De toppede brosten gør vejen uegnet til moderne trafik. Gaden fik sit specielle navn i 1824, da byrådet i en indberetning om byens gadenavne glemte at skrive gadens navn. En embedsmand i Generaltoldkammeret kaldte den derfor Navnløs. Bureaukratiet fungerede også for 200 år siden.

Sukkenes Bro 
Broen forbinder Viborgs tidligere Vestre Landsret, der blev indviet i 1919, med arresten bag Viborgs gamle rådhus. Navnet henviser til den anklagedes tunge gang over til retslokalerne i Vestre Landsret. De tunge suk over broen er nu fortid, og i løbet af 2020’erne åbner begge bygninger med museumsaktiviteter i Domkirkekvarteret.

Kongehyldningsmonumentet
Monumentet i bronze på granitfod er rejst i 1965. Det markerer, at de danske konger blev hyldet eller valgt i Viborg fra ca. 1000-1660. Monumentet forestiller Margrethe 1. og hendes efterfølger Erik af Pommern. Kongehyldninger eller kongevalg foregik på Domkirkepladsen. Monumentet står altså ikke, hvor hyldningerne foregik. Det står i stedet i baggården til en gammel adelsgård, som for længst er revet ned.

Kort over ruten

Glæd dig til 

Sommerhaven på Hjultorvet 

Viborgs nye grønne oase midt i centrum, et rum for alle aldre.

>> Læs mere her

 

Sommersjov og oplevelser

Sommerbillet

Alle børn er inviteret med på en sommer rundt i Viborg og omegn.

>> Læs mere her

Opdag Viborg med

Viborg Guiden

Guiden til Viborg & Omegn er gratis og byder dig velkommen til Viborg med 112 sider fyldt med områdets attraktioner, Viborgs historie og meget mere.

>> Læs mere her

På tur med

Margrethe I

Oplev Viborg til søs med Margrethe I, der sejler på Viborgsøerne. 

>> Læs mere her

 

Oplev Viborg med

Viborg Toget

Hop på Folkebladstoget og kør med på en hyggelig tur gennem gågaderne og den gamle bydel. 

>> Læs mere her

Oplev...

Torvedag i
Viborg

Oplev de hyggelige torvedage i Viborg hver lørdag i perioden 27. april - 21. december.

>> Læs mere og book din stand her

Viborg Beer Walk - Rundt i byen hele året rundt

Oplevelser

Viborg Beer Walk - Rundt i byen hele året rundt

Tag på en hyggelig tur rundt i Viborg på byens barer og cafeer og få fyldt dit medbragte Beer Walk glas.
Det koster kun 100 kroner.

>> Læs mere

Viborg Gavekortet

Den perfekte gave

Giv en gave som skaber liv, jobs og oplevelser i Viborg kommune. Et gavekort til shopping og oplevelser kan benyttes flere end 140 forskellige steder.

>> Læs mere

Vær med…

Vi er Viborg –
og det er du også..

Så har du lyst til at være en del vores fællesskab, så kontakt os gerne.

>> Læs mere