På tur med Viborgtoget
Af Bymanden 

Hop på Folkebladstoget og kør med på en hyggelig tur gennem gågaderne og den gamle bydel. Undervejs hører du om byens historie og de mange flotte bygninger, toget passerer. Turen er lige spændende for børn og voksne og kan i perioden 1. juli - 11. august kombineres med en sejltur på Viborgsøerne med turbåden Margrethe I. 

Køreplan 21. juni - 17. august 

Afgang fra Hjultorvet:
Mandag - fredag: kl. 12.00 - 13.15 - 14.30 - 16.00
Lørdag: kl. 12.00 - 13.15 

Afgang fra Borgvold: 
Mandag - fredag: kl. 12.30 - 13.45 - 15.00 - 16.30 
Lørdag: kl. 12.30 - 13.45 

Kombi-billet til tog og Margrethe-båden købes ved afgang fra Hjultorvet: 
1. juli til 11. august kl. 12.00 - 13.15 

Priser: 
Tog: Voksne: 60 kr. / Børn 4-12 år: 40 kr. 
Tog og båd: Voksne: 150 kr. / Børn 4-12 år: 75 kr. 

__________________________________

Kære toggæster. I skal nu på en enestående tur i fortid, nutid og fremtid. I behageligt tempo skal I opleve middelalderbyen Viborg, handelsbyen Viborg, stræberbyen Viborg og søbyen Viborg. Ingen anden by kan byde på en sådan blanding. God fornøjelse.

1: Hjultorvet
Torvet hedder Hjultorvet, fordi handelsfolk her handlede fra deres vogne – ”på hjul”. I middelalderen fyldte Sct. Mathias Kirke med kirkegård pladsen. Den har givet navn til Sct. Mathias Gade, byens længste gågade. Den store, flotte bygning var tidligere Hedeselskabet og Viborg Museum. I dag bor en af Viborgs mange banker i bygningen, mens Viborg Museum er flyttet for at åbne som et rent bymuseum.

2: St. Sct. Mikkels Gade
St. Sct. Mikkels Gade er en typisk middelaldergade i Viborg: temmelig smal og ret stejl. Som så mange andre af de gamle gader har den navn efter én af fortidens utallige kirker. I dette tilfælde er ærkeenglen Mikael på spil. Kirken lå lige uden for byporten og husede langt tilbage syge og fattige. Så var de af vejen.

3: Nytorv
Sct. Hans Kirke og den tilhørende kirkegård forhindrede den store middelalderby i at erobre denne plet jord, der nu er Nytorv. Så da Frederik den Anden bad viborgenserne om at rydde pladsen, var opgaven lige til at klare. Viborg var jo kongehyldningsby. Kongen ville ikke lade sig nøje, da jyderne skulle hylde hans søn, den senere Christian den Fjerde. Knægten var bare
seks år, men han fik sit eget skuespil. Efter det storslåede spil fik torvet en hverdag som handelstorv. Da kommunen i 2017 lagde ny belægning på torvet, måtte arkæologerne lige fjerne skeletter fra 643 begravelser først. Midt på Nytorv ligger 0-stenen, der markerer centrum for det middelalderlige Viborg. Herfra blev alle afstande i omegnen målt ud. Da torvet blev renoveret, fik stenen lov til at blive liggende som endnu et lille minde om byens tidligere storhed. På torvets venstre side ligger en af Viborgs ældste købmandsgårde, den gamle apotekergård. Gennem tæt på 400 år er der her blevet solgt medicin, det meste fremstillet i husets gamle kælder.

4: Sct. Kjelds Brønd
Brønden til venstre hedder Sct. Kjelds Brønd. Ved den kunne torvekonerne vaske grøntsager, mens nysgerrige egern af sten tittede ned på dem. Sct. Kjeld er Viborgs egen helgen og var selv lidt af en mirakelmager med vand. Middelalderens kirkegård er ved at vågne til nyt liv med caféer og restauranter. Vidt forskellige bygninger giver dette store torv karakter. Lad blikket vandre. Hvilken er pænest? Den stilrene Stillings Gård til domkirkesiden er ikke værst.

5: Kompagnistræde
Så futter vi ned ad Kompagnistræde. Navnet fører tanken hen på, at Viborg i mange år var hjemby for militære kompagnier. Men det lidt kedelige navn er vistnok til minde om, at nogle
pengemænd gik i kompagniskab og byggede Kompagnigården. Det tidligere navn var mere farverigt: Pipengantz efter de tyske ord for ”pibende gås”. Latinerhaven bag muren har ligget som et åndehul, siden storbranden i 1726 var ved at kvæle byen. I mange år var den have for latinskolens rektor og vicerektor. Da skolen flyttede, overtog byen den. Haven er en lille bypark med temahaver. Nyd den.

6: Sct. Mogens Gade
Sct. Mogens Gade er den gade, der emmer mest af historie. Her ligger de gamle bygårde stadig tæt. I første omgang nøjes vi med - til højre - at fornemme den fine gårdhave bag smedejernet. Også den er til fælles bedste. Engang var den for de få: de indsatte i arrest og gældsfængsel.

7: Domkirkepladsen
Domkirkepladsen hed oprindeligt Gammeltorv og er virkelig hele Jyllands gamle torv. En skueplads for 1000 års historie. Domkirken, tinget og markederne trak folk fra nær og fjern. ”Så går vi til Viborg,” har det fra gamle tider heddet. Kunstmuseet Skovgaard Museet til højre bor i det gamle rådhus, Viborgs hyldest til baroktiden. Den store trappe er værd at bestige. Den fører til smukke oplevelser i naturens og symbolernes verden.

Til venstre: Viborg Kommune sikrede med sin administration perler som Sct. Mogens Gade 1 og 3. Nu er kommunen væk, og historien må gå sin gang med nye aktiviteter. Den gulkalkede nummer 3 er mest kendt for det meget forhenværende værtshus Paradis. Et skilt til gydesiden forestiller Adam og Eva i Paradis. Rækken 7-9-11 er det levende postkort fra middelalderbyen Viborg. I Morvilles Gård overfor voksede den verdenskendte arkitekt Johan Otto von Spreckelsen op – ham med Menneskehedens Triumfbue i Paris.

8: Domkirken og bispegården
Viborg Domkirke er byens store pejlemærke. Kirkens krypt er næsten 900 år gammel og er fra den første stenkirke. Mange brande og mindst lige så mange stilarter gør historien broget. Den nuværende domkirke er omkring 150 år gammel og er et forsøg på at genskabe den første kirke. Men den er gammel nok til at have sin egen historie. For eksempel vidner den store mindesten til venstre ved langsiden om, at det danske flyvevåben har taget den til sig som sin kirke. Læg mærke til de to  øver og de to hoveder bagtil. En hilsen fra den helt gamle kirke. Det indre er mest kendt for maleren Joakim Skovgaards enorme billedbibel og for kong Erik Glippings grav. Bispegården til højre ligger naturligt ved domkirkens apsis. Biskoppen over Viborg Stift og stiftets administration hævder herfra Viborgs status som ”domkirkebyen”. Gården står på en rest af det gamle Mariakloster.

9: Sognegården ved Viborg Domkirke
Ved indgangen til det seneste årtusindskifte tegnede arkitektparret Inger og Johannes Exner den store sognegård. Som et trækpapir har den suget af kvarterets arkitektur. Det store monument til venstre på plænen er Kongehyldningsmonumentet. Margrethe den Første præsenterer sin unge slægtning, den senere Erik af Pommern. De to står som repræsentanter for alle de kronede hoveder, der i over 600 år lod sig hylde på Viborg Ting.

10: Retsbygningen
Nærmest som en herregård ligger Vestre Landsrets tidligere bygning lige efter anlægget. Fra gammel tid har Viborg været rettens by. Retten er flyttet til et nybyggeri på den anden side af søerne, men Viborg har stadig retten på sin side. Fra retsbygningen går en bro over til det gamle råd-, ting- og arresthus. Nogle mener, at den ligner en gammel banegård, men stilen er skam italiensk renæssance. Bagved ligger arresten stadig. ”Sukkenes Bro” kalder viborgenserne naturligvis den overdækkede bro. Kulturen er ved at indtage bygningerne. Retsbygningen skal være bymuseum.

11. Det gamle rådhus
Det gamle rådhus til venstre nåede byens styrelse hurtig at vokse sig ud af. I fremtiden modtager den statelige bygning pilgrimme undervejs på Hærvejen og bliver centrum for Domkirkekvarteret, som er et samarbejde mellem de to museer, Viborg kommune og Viborg Domkirke. Den tilgitrede bygning gemmer på tiltalte, der venter på at få deres sag afmålt ved Landsretten.

 12. Krydset ved Rosenstræde
Vi passerer til højre de ”engelske huse”, der ligger som små perler på en snor. Deres uanselige facader gemmer på velholdte bygninger i to etager. Længere nede til højre ligger det tidligere militære sygehus, som nu også er lejeboliger.

13: Navnløs
Navnløs hedder gyden med de toppede brosten. Da kammersekretær Hjorth i 1824 skulle tegne et kort med Viborgs toldgrænser, havde gyden ikke noget navn. Han skrev ”Navnløs” på den, og det har siden været navnet.

14: Sct. Mogens Gade
I middelalderen var Sct. Mogens Gade hovedgaden i datidens Viborg. Gadens gamle bygårde hedder alle noget med ”gård”: for eksempel Gildegården, Tage Høegs Gård, Ursins Gård, Karnapgården, Konrektors Gård og Zahrtmanns Gård. Mest kendt er – til højre - nummer 31, Karnapgården, med den karakteristiske karnap og de mange byggesten fra nedbrudte kirker.

15: Rosenstræde
Huset på hjørnet til højre bærer byens flittigst fotograferede skilt: ”Bageren er desværre død – så nu bager han ej brød.” Jo, her boede engang en bager. Den fornemme Sct. Mogens Gade og den knap så fornemme trafikgade ved søen har i hundreder af år haft Rosenstræde som bindeled. Gaden har båret flere andre navne efter personer og kirker. Den er en blanding af småt og stort. Kontrasten er stor mellem den lille tandrække af småhuse og – til højre - den gamle Østre Skole.

16: Sct. Ibs Gade
Ikke så underligt hed Sct. Ibs Gade førhen Nedergade, for nu er vi nede. Ned mod søen ser vi en temahave, Pilehaven. Tæt på den lå i gamle tider johanniternes kloster. Blandt Viborgs mange nedrevne kirker var også en Sct. Ibs Kirke. Den har- udover gadenavnet - ikke sat sig mange spor i historien, men det har til gengæld den hellige Ib, måske bedre kendt som apostlen Jakob. Jakobs grav i Sanitiago de Compostela er et mål for pilgrimme. Nogle lagde deres vej forbi Viborg. Byen har bevaret en rolle som mødested for vandrere af alle slags. Smukt ved parken Borgvold ligger Sct. Ibs Gård. Det tidligere plejehjem er nu boliger for alle aldre.

17: Borgvold
Gode borgere dannede for mange år siden en komité, der skulle arbejde på at gøre Viborg smukkere. Den flotteste frugt af arbejdet er stadsparken Borgvold. En brændevinsbrænder skænkede en del af jorden. Borgvold er et fristed for små og store. På den store bakkeknold lå engang kong Erik Menveds borg, for han ville spille med musklerne. Parkens kanaler var voldgrav. For at få vand lod han søernes vandstand hæve. En dæmning ved Søndersøs udløb er som en hånd, der bremser vandet. Borgen fik en kort levetid, men vandet er stadig til glæde.

18: Borgvold-detaljer
En markant skulptur er vandkunsten ”Vandpigen” midt i anlægget. I Viborg er Borgvold i øvrigt verdensberømt for sine store bede med rododendron. Ved den runde plads med musikpavillonen står skulpturen ”Sky tale”. Den er en gave fra Eventyrerklubben i Viborg og rummer med sin symbolik en hel verden. Nærmest som en færge ligger Golfsalonen på sin smalle tange. Der er servering ”om bord” og plads til selskabelighed.

19: ”Margrethe I”
Turbåden ”Margrethe I” er de to søers populære majestæt. Siden 1990 har den ført sine passagerer på krydstogt til søsidens Viborg. Turen varer cirka en time. Tænk under sejlturen over, hvorfor nogle kalder Viborg ”den grønne by med de røde tage”.

20: Hans Tausens Alle
Før Viborgtoget helt slipper kontakten med Borgvold, skuer vi ind mod én af Viborgs mange temahaver, Bibelhaven. Haven består af urter, buske og træer med rod i Bibelens fortællinger. En spændende kombination af botanik og bibelhistorie. På den anden side af Randersvej troner Brænderigården. Området er en rig mine for arkæologer. Lag for lag ligger 1000 års historie. Til den nyere historie hører et brændevinsbrænderi. I dag brænder de ansatte for kunsten. Brænderigården er en kunsthal med skiftende udstillinger inden for design og samtidskunst.

21: Ll. Sct. Mikkels Gade
Efter et stort vejbyggeri i bilismens barndom er den lille af Mikkelsgaderne nu den bredeste. Her er ikke meget middelalder tilbage. Men forestil jer alligevel, at resterne af Sct. Stefans Kirke skjuler sig under krydset mellem de to Mikkelsgader. På disse gamle skrænter fandt man spor af vikingegårde helt tilbage fra forne tider.

22: St. Sct. Mikkels Gade
Den røde bygning til venstre er en rest af Bryggeriet Odin. Bryggeriet nåede at fylde 150 år, men overlevede ikke, at storebror i Faxe overtog det. Da Faxe kom til, omdøbte folkeviddet Odin til Faxodin. Sortebrødre Kirke er nordfløjen af sortebrødrenes klosteranlæg. Som den eneste af Viborgs kirker har den fået lov til at stå, så godt den har kunnet, og næsten 800 år aftegner sig i den. I et tidligere pakhus nord for kirken har Viborg Bryghus indrettet sig.

23: St. Sct. Peder Stræde
Det smukke bindingsværkshus på højre hånd var tidligere en smedie, i dag er det et af byens mange spisesteder Den Gyldne Okse. Længere henne, ved siden af Vestjysk Bank, lå i gammel tid et af Viborgs mange klostre, nonneklosteret Budolfi, der undtagelsesvis overlevede reformationen, men senere blev revet ned på grund af den stigende trafik gennem gaden.

24:. Sct. Mathiasgade
Nu kører vi på Sct. Mathiasgade, der i dag er en vigtig del af gågaden. Til venstre ligger Sct. Mathiascenteret med 32 butikker og fire spisesteder, der byder velkommen, hvis man skulle blive fanget i regnen.

25: Sct. Mathias Port
Den aflange plads ved indgangen til gågaden hedder Sct. Mathias Port. Her havde den befæstede middelalderby én af sine fem porte. I Sct. Mathias Gade er det værd at bemærke belægningen. Den består af en fin blanding af nye og brugte granitsten. Akkurat som Viborg er den en udfordrende blanding af gammelt og nyt.

26: Gravene
Gaden i den gamle stadsgrav hedder logisk nok Gravene. Den store bygning til venstre på første parket kan ikke skjule, at den er en teaterbygning. En fornem én af slagsen, tilmed. Viborgs over 100 år gamle teater er tegnet af bysbarnet Søren Vig-Nielsen. Han har muntert leget med sten og historiske stilarter. Så følger et moderne kulturhus, der rummer Viborg Musiksal og Viborg Musikskole. De to og teatret fungerer som et hele.

27: Grønnegade
Da Grønnegaden opstod uden for den gamle vold, var her grønt. Fagforeningen FOA’s hus til venstre har en fortid som offentlig badeanstalt, populært kaldet ”Margrethes Vaskehus” efter husets fortaler, der var læge og byrådsmedlem. FOA forhøjede bygningen med en etage. På pladsen lå engang byens første egentlige sygehus.

28: Lille Sct. Hans Gade
Til venste ligger Rigsarkivet. Den ældste del af arkivet er blandt Viborgs arkitektoniske mesterværker. Bygmesteren er kongelig bygningsinspektør Hack Kampmann, der er mest kendt for Aarhus Teater og Marselisborg Slot.

29: Gravene
Tilbage i Gravene kan vi fundere over, at vejen for ikke så mange år siden bar hovedvej 13’s trafik, også den tunge. Tilmed mødte den forneden hovedvej 16. Bilerne her måtte deles om den sparsomme plads i Sct. Mathias Gade. Krydset var ét af Jyllands store knudepunkter. I gammel tid, faktisk helt frem til 1950’erne var Gravene hver uge scene for det store hestemarked. Bønder og hesteprangere bragte heste til markedet for at sælge eller købe en hest eller to. Hestene stod skulder ved skulder fra toppen af Gravene ned forbi Viborg Teater, mens købere og sælgere vandrede rundt imellem dem, kiggede og følte på dyrene for at finde den helt rigtige. Når en handel var afsluttet, blev den fejret med et håndslag og en dram i et af gadens mange værtshuse.

30: Trappetorvet
Trappetorvet efter teatret hed førhen ”Strygejernet” på grund af den trekantede form. Siden kom trapperne og bybusterminalen til, så det går stadig strygende.

31: Vestergade
Vestergade er en rigtig handelsgade og var den første del af Viborgs fornemme firkant af gågader. Fem købmandsgårde gjorde også førhen gaden til et livligt strøg. To af købmændene brændte brændevin, og gaden var mest kendt som ”Brændevinsgade”. Det var også til at lugte, for gærende kartofler udvikler ikke ligefrem lavendelvand.

32: Ll.Hjultorvsgyde
Ll. Hjultorvsgyde er forbindelsen mellem Vestergade og Hjultorvet. Torvet var i mange år stedet, hvor slagtere og bønder solgte deres dyr, der blev slagtet på torvet, efterhånden som de blev solgt. I dag er torvet en del af bylivet og scene for Børnenes Torv i december og Byhaven om sommeren, begge dele specielt for børn og deres familier.

 
Vi håber, at I har haft en hyggelig togtur, der har bragt jer på sporet af Viborg.

Oplevelser og sammenhold

Gratis Koncerter

Gratis koncerter er tilbage. Glæd dig til masser af musik og gode oplevelser på Viborgs torve.

Se programmet og læs mere her

 

Opdag Viborg...

Viborg Guiden  2024

Den nye destinationsguide er nu klar til gratis afhentning hos flere end 90 steder i Viborg Kommune. 

>> Se Guiden og læs mere

Oplev...

Torvedag i
Viborg

Oplev de hyggelige torvedage i Viborg hver lørdag i perioden 27. april - 21. december.

>> Læs mere og book din stand her

Glæd dig til 

Sommerhaven på Hjultorvet 

Viborgs nye grønne oase midt i centrum, et rum for alle aldre.

Læs mere her

 

 

På tur med

Margrethe I

Oplev Viborg til søs med Margrethe I, der sejler på Viborgsøerne. 

>> Læs mere her

Nyd...

Blomsterne i
Viborg

Besøg Viborgs hyggelige gågader og oplev de smukke blomsterkugler, der igen pynter over gågaderne. 

Viborg Beer Walk - Rundt i byen hele året rundt

Oplevelser

Viborg Beer Walk - Rundt i byen hele året rundt

Tag på en hyggelig tur rundt i Viborg på byens barer og cafeer og få fyldt dit medbragte Beer Walk glas.
Det koster kun 100 kroner.

>> Læs mere

Viborg Gavekortet

Den perfekte gave

Giv en gave som skaber liv, jobs og oplevelser i Viborg kommune. Et gavekort til shopping og oplevelser kan benyttes flere end 140 forskellige steder.

>> Læs mere

Vær med…

Vi er Viborg –
og det er du også..

Så har du lyst til at være en del vores fællesskab, så kontakt os gerne.

>> Læs mere