Se Viborg fra søsiden med Margrethe I

Margrethe er klar til en ny sejlsæson i 2024.
Oplev Viborgsøerne med Margrethe I, der sejler på Viborgsøerne. 

Billetpriser: 
Voksne: 100 kr. 
Børn: 70 kr. 
Sæsonkort: 300 kr. 

Læs mere og se sejltiderne her 

Viborg betyder ”det hellige bjerg”, og byen er vokset op ved den jyske højderyg, som blev til Hærvejen ad hvilken man transporterede soldater, okser og pilgrimme ned til det europæiske kontinent. De første beboere bosatte sig dog nær søen for at have nem adgang til føde fra vandet. Man har ikke oplevet Viborg før man har set den 1000-årige traditionsrige domkirkeby fra søsiden og hvordan søerne altid har haft stor betydning for byens historie.

På sejlturen kan du se: 

A. Salonsøen
Sejlturen begynder fra broen ud for Golf Salonen i en lille lagune dannet af en naturlig landtange og vejdæmningen, der fører vejen mod Randers over Viborg-søerne. Dæmningen er bygget i midten af 1850'erne af det militære vejkorps under ledelse af Enrico Dalgas. Frem til 1313 har der formentlig også været en smal land­passage lidt syd for da Kong Hans opførte en kongsborg på Borgvold.

B. Asmildkloster
Landbrugsskolen Asmild kloster er nem at genkende med de buede former, som får den til at ligne en hovedgård på et gammelt gods. Den markante bygning stammer fra 1908 og siden er landbrugscenteret kommet til i 2001. De smukke bygninger huser landbrugselever der arbejder med bæredygtighed og et af landbrugets rådgivningscentre.

C. Nørresø Kollegiet
Nørresø Kollegiet, der ligger ved Asmildkloster Landbrugsskole er kollegie for førnævnte studerende på landbrugsskolen, Aarhus Universitet Foulum og Hedeselskabet. Kollegiet er bygget af Boligselskabet Sct. Jørgen.

D. Vestre Landsret
På toppen af bakken ligger Veste Landsret som et vidne om at Viborg er et juridisk kraftcenter i Jylland. Helt tilbage til 1000 tallet har man mødtes og holdt ting i Viborg. Den nye landsret blev taget i brug i 2014.

E. Granada
En af de oprindelige smeltevandsdale fra den sidste istid er her bevaret og er nu et af byens mange rekreative områder. Det var oprindelig et forlystelsessted, hvor man kunne sejle til fra Borgvold. I dag er det et skønt naturområde med et vandhul og legeplads, der må benyttes af alle børn og barnlige sjæle.

F. Nørre Mølle
Vandet i Nørresø kommer fra Nørre Å. Det var derfor helt naturligt at have en mølle placeret her for Domkapitlet ved Domkirken. Møller var økonomiske nøglepunkter i middelalderen. Den gule bygning med de røde teglsten overgik i 1664 til privat eje.

G. Viborg Kraftværk
Det iøjnefaldende varmekraftværk med sine to store skaller er det første man ser, når man ankommer til Viborg fra nord. Anlægget blev færdigbygget og idriftsat i august 1996. Det kommunale forsyningsselskab Energi Viborg ejer og driver værket, der forsyner store dele af byen med varme.

H. Viborg Katedralskole
Den nyklassicistiske Viborg Katedralskole er et af arkitekten Hack Kampmanns hovedværker og blev taget i brug i 1926. Den er imponerende på afstand, men det kan også anbefales at besøge den og opleve den megen kunst der omgiver den.

I. Hotel Peak 12
Højt på toppen af Viborg troner en af byens mest omdiskuterede bygninger – højhuset Hotel Peak 12. Navnet har det fået efter tagets hældning på 12 grader. På toppen venter en bjergtagende udsigt over Viborg og en veltillavet cocktail.

J. Nybro
Vi sejler under Nybro, der forbinder Viborgs to søer, Søndersø og Nørresø. Der er akkurat plads til at sejle under og Margrethe I måtte af samme grund ombygges før den blev sat i Viborg søerne. Nybro blev opført ved en udvidelse af dæmningen i 1954.

K. Golf Hotel
Golf Hotellet blev bygget i 1986 med inspiration fra den gamle kongsborg på Borgvold. En af hotellets restauranter er opkaldt efter naboejendommen, Brænderigården.

L. Brænderigården
Den smukke hvide bygning Brænderigården er tilbage fra 1734. I 1800-tallet brugte man stedet til fremstilling af brændevin og siden til at afvænne folk fra alkohol. I dag rummer den Kunsthallen Viborg der har skiftende udstillinger af samtidskunst.

M. Viborg Domkirke
Viborg domkirke troner på toppen af bakken med sine tvillingetårne. Der har været domkirke i Viborg siden 1060, men den nuværende blev efter flere brande, bygget i 1876. Indenfor rummer den Skovgaards imponerende udsmykning og nordkrypten gemmer på det oprindelige kirkerum.

N. Sortebrødre Kirke
Oprindelig husede Viborg mindst 12 sognekirker. I dag er kun domkirken og Sortebrødre Kirke tilbage. Sortebrødre er nem at genkende med sit slanke tårn på det brede kirkeskib. Oprindelig var det et kloster og indenfor kan man se altertavlen fra Christiansborg i København og en mængde emblemmalerier fra 1700-tallet.

O. Viborg Sygehus
Regionshospitalet Viborg Sygehus er udvidet ad flere omgange. Det oprindelige blev indviet i 1889, og siden udvidet i 1987 til 13 etager og senest i 2018 med en helt ny fløj.

P. søNæs
søNæs var oprindeligt et moseområde, som blev drænet i 1939 og blandt andet husede klubben B67. Det stod dog som regel under vand og siden 2012 har det været et kombineret klimaprojekt og vandlanskab. SøNæs opsamler regnvand samtidig med, at det nu er en hyggelig park og legeplads for alle.

Q. Østre Teglgård
Her lå i sin tid et af byens mange teglværker og dette var ejet af den driftige købmand Boye, som havde en lang række virksomheder i Viborg. Den kamtakkede hovedbygning er i dag privat ejendom.

R. Amtmandens Bro
Amtmandens bro blev bygget i 1912 og var en gave til Viborg fra Stiftamtmand Grøn i anledning af hans sølvbryllup.

S. Sønder Mølle
Sønder Mølle blev opført som kornmølle allerede i middelalderen. Omkring 1315 fik møllen sin nuværende placering ved Sønder Mølleådalen, der sammen med Grejsdalen ved Vejle og Mølleåen nord for København var hjemsted for den første industri i Danmark. I over 600 år fik Viborgs borgere malet deres brødkorn her. Møllen hørte under Asmild Kloster. Den er i dag et Kultur- & Naturcenter.

T. Forstbotanisk Have
Forstbotanisk have blev etableret i 1914 som et skovteknisk projekt. På de 10 hektar står der over 125 forskellige træarter.

U. Viborg Idrætshøjskole
Viborg Idrætshøjskole blev grundlagt i 1951. I dag tilbyder den blandt andet en elitelinje og en politilinje hvis du vil i form til at kunne blive politibetjent.

V. Nordisk Park
Nordisk park blev anlagt fra 1994 til 1997 for at hylde de fem nordiske lande med beplantninger og landskabselementer. Der er motiver fra nordisk mytologi som f.eks. Odin, Thor, en norsk bjælkehytte og meget mere.

W. Asmild Kirke
Asmild kirke er de blandt de få rester af et stort augustinerkloster, der blev indviet i 1100-tallet. Her regerede blandt andet Biskop Gunner, der var med til at skrive de berømte ord ”Med lov skal land bygges” i Danmarks oprindelige forfatning Jyske Lov fra 1241. Klosterhaven er anlagt med enkel og stram symmetri.

X. Hedeselskabet
De smukke bygninger, der ligger tilbagetrukket i terrænet huser Hedeselskabet, der blev stiftet i 1866 med henblik på at udviklet landbruget på den mennesketomme jyske hede. I dag er det en af de førende danske virksomheder indenfor natur og miljø og har aktiviteter i en lang række lande.

Y. Klosterskoven
Klosterskoven er et lille skovområde, som er resterne af parken og haven omkring augustinerklosteret. Træerne er fra begyndelsen af 1800-tallet og skovbunden er fuld af levende fortidsminder i form af forskellige lægeurter fra den oprindelige klosterhave.

Glæd dig til 

Sommerhaven på Hjultorvet 

Viborgs nye grønne oase midt i centrum, et rum for alle aldre.

>> Læs mere her

 

Sommersjov og oplevelser

Sommerbillet

Alle børn er inviteret med på en sommer rundt i Viborg og omegn.

>> Læs mere her

Opdag Viborg med

Viborg Guiden

Guiden til Viborg & Omegn er gratis og byder dig velkommen til Viborg med 112 sider fyldt med områdets attraktioner, Viborgs historie og meget mere.

>> Læs mere her

På tur med

Margrethe I

Oplev Viborg til søs med Margrethe I, der sejler på Viborgsøerne. 

>> Læs mere her

 

Oplev Viborg med

Viborg Toget

Hop på Folkebladstoget og kør med på en hyggelig tur gennem gågaderne og den gamle bydel. 

>> Læs mere her

Oplev...

Torvedag i
Viborg

Oplev de hyggelige torvedage i Viborg hver lørdag i perioden 27. april - 21. december.

>> Læs mere og book din stand her

Viborg Beer Walk - Rundt i byen hele året rundt

Oplevelser

Viborg Beer Walk - Rundt i byen hele året rundt

Tag på en hyggelig tur rundt i Viborg på byens barer og cafeer og få fyldt dit medbragte Beer Walk glas.
Det koster kun 100 kroner.

>> Læs mere

Viborg Gavekortet

Den perfekte gave

Giv en gave som skaber liv, jobs og oplevelser i Viborg kommune. Et gavekort til shopping og oplevelser kan benyttes flere end 140 forskellige steder.

>> Læs mere

Vær med…

Vi er Viborg –
og det er du også..

Så har du lyst til at være en del vores fællesskab, så kontakt os gerne.

>> Læs mere