Vigtige fortællinger om at blive far og det gode forældreskab

Hvordan
bliver man selv en god far, når man ikke har nogen at se op til og gerne vil
undgå at gentage fortidens fejl? Og hvordan klæder man børnene bedst muligt på
til at navigere i verden? Spørgsmålet stilles af sociolog og forfatter Aydin
Soei i forordet til bogen ’Fædre’, der er en universel fortælling om fædre og
sønner, og om den arv og de værdier, vi ønsker at give videre til vores børn.

I foredraget på Hovedbiblioteket i Viborg tegner han et portræt af den første
generation med etnisk minoritetsbaggrund, som for alvor er rundet af Danmark og
illustrerer forskellene i opdragelse mellem forskellige generationer. Og dermed
også, hvilket fremtidens Danmark vi bevæger os hen imod.