Udstilling: Transformer af Julie Boserup

Billedkunstneren Julie Boserup har gjort collagen til sin hovedbeskæftigelse, og med sin arbejdsmetode, tematik og stil har hun formet sin helt egen praksis i krydsfeltet mellem arkivbaseret research, fotografi, collage og tegning. Værkerne i den omfattende soloudstilling i kunsthallens hovedfløj er alle centreret om eksisterende og i mange tilfælde igangværende byggerier. På trods af dette konkrete udgangspunkt tales der til de diskussioner og alternative forestillinger, nye byggerier også ofte sætter i gang.

Det er, når det første spadestik til en bygning tages, at de store visioner mærkes, senere er det ofte økonomi, nedskæringer og kompromisser, der kendetegner byggeprocessen. På omfattende vis omdanner Boserup i forbindelse med udstillingen hele Viborg Kunsthals hovedfløj til et univers, hvor visionerne følges og byggerier og byggeprojekter bliver udgangspunkt for eskapistiske drømmeværker, der rækker ud over den jord huset står på. Her bliver velkendte byggerier omdannet til abstrakte arkitektoniske tvillinger af sig selv – et andet mentalt mulighedsrum.

Udstillingen er støttet af:
Statens Kunstfond
Knud Højgaards Fond
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Arne V. Schleschsfond
Det Obelske Familiefond