Syng, spis og snak

Kom og oplev en højskoleaften, hvor vi synger, spiser og snakker.

Onsdag den 1. december kl. 19.00

Med hjælp fra Nordea-fonden har højskolerne/friskolerne/efterskolerne skabt et projekt, der skal få danskerne til at mødes til fællesspisning og -sang. Formålet er at sprede glæden og værdien ved fællessang i hele samfundet.
Viborg Højskoleforening og Viborg Idrætshøjskole afholder en “Syng, Spis og Snak-aften” på Viborg Idrætshøjskole, hvor Højskoleforstander Erling Joensen og pianist Anders Hjorth Nielsen vil lede os igennem arrangementet, hvor der serveres god mad. Vi skal synge nogle af de dejlige fællessange fra Højskolesangbogen.
Over kaffen skal vi snakke løs!

Arrangementet afvikles efter retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Tilmelding er nødvendig inden den 22. november 2021 – hvis vi når max. antal tilmeldinger iht. evt. Corona-restriktioner før tilmeldingsfristen, lukker vi for tilmelding.

Vi glæder os til at se jer på Viborg Idrætshøjskole.

Højskoleforstander Erling Joensen og pianist Anders Hjorth

Arrangeret i samarbejde mellem Viborg Idrætshøjskole, Viborg Højskoleforening, Nordeafonden, Spil Dansk og Viborg Kommune