Risikosamfundet og covid-19

Seniorforsker ved Aarhus Universitet, Mads P. Sørensen, tager på
denne aften et nærmere kig på de konsekvenser, en verdensomspændende epidemi
kan have for vores verden.

Foredraget introducerer til den tyske sociolog
Ulrich Becks teori om risikosamfundet og analyserer Covid-19 pandemien i lyset
af den.

Ifølge Beck er nye risici som radioaktive udslip,
huller i ozonlaget og global opvarmning tegn på, at vi har bevæget os ind i en
ny type samfund. Her bliver troen på både fremskridtet og videnskaben
udfordret, samtidig med at vi mere end nogensinde før har brug for videnskaben
til at fortælle os, hvor farerne lurer.