Orgelmatiné

Morten Ladehoff, domorganist i Viborg Domkirke, spiller 40 minutters orgelmusik. På programmet er Widors ottende orgelsymfoni.