Om forholdet mellem Kirke & Samfund

Foredragsholder:  Biskop Henrik Stubkjær
Den Evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten”. Sådan står der i Grundlovens § 4. Hvad betyder det for forholdet mellem stat og kirke, og hvilke udfordringer og muligheder er der i dag for et øget samarbejde mellem kirke og samfund.
I foredraget vil biskop Henrik Stubkjær komme ind på både kirkens bærende elementer: ritualer, socialt engagement, undervisning og mission og på, hvad den aktuelle corona-krise har betydet for forholdet mellem kirke og samfund og på den fine balance kirken skal kende for hverken at blive verdensfjern eller politisk i den forkerte betydning.