Naturen og historien ved Troldslugten og Stanghede ved Hald Sø

Vi går op i Troldeslugten, hen over Stanghede og tilbage gennem skoven.Undervejs nyder vi den skønne slugt og hører om områdets natur og historie, bl.a. om skoven og landskabets dannelse, og vi synger en sang om egnen.Husk kaffen. Turen er ca. 3 km i kuperet terræn.