Luni Smil

Hele Viborgs omsorgsklovn “Luni Smil” kommer i haven og fortæller om sine ti år som klovn for syge, svage og handicappede. Både børn og voksne nyder godt af hendes smittende humør.