”Det nytter”!

Foredragsholder: Stig Glent-Madsen

”Vi gør en forskel, når vi yder hjælp til verdens fattigste”. Gennem mange år i ledelsen af Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp, heraf som formand i henholdsvis 8 og 10 år, har Stig Glent-Madsen besøgt projekter i mere end 40 udviklingslande. Han har hver gang – uden undtagelse – konstateret, at hjælpen har betydet en afgørende forskel for de mennesker, familier, landsbyer og samfund, som er hjulpet. Flere gange har han kunnet følge udviklingen over mange år – og set, at uddannelse og anden hjælp har betydet, at tilværelsen hos mange har forbedret sig markant. Børnedødeligheden er faldet, færre er syge, og bekymringen for det næste måltid er mindsket eller forsvundet. Mødet med flygtninge og fattige er altid givende og inspirerende. Han er også hver gang blevet klogere på sit eget liv. Trods vanskelige livsvilkår har mange udsatte ofte en stærk overlevelseskraft og vilje til at hjælpe andre i tilsvarende eller værre situationer.Gang på gang har det slået Stig Glent-Madsen, at vi – trods forskellige livsvilkår – har samme tilgang til mange forhold. Kærligheden til familien og viljen til at bringe børnene godt i vej er almen gyldig – uanset om høsten igen er slået fejl, eller man som flygtning er langt fra hjemmet. Altid har han mødt åbenhed og taknemmelighed. Takken og forståelsen for andres anderledes livsvilkår vil han gerne viderebringe.
Om Stig Glent-Madsen: Landsdommer ved Vestre Landsret i Viborg: Han driver den humanitære hjælpefond ”DET NYTTER”.